Wat zet me aan om meer te weten over mijn DNA, of waarom zou ik daar liever niet te veel over weten?

Kennis maakt het leven draaglijker, al lijkt me dit niet het geval te zijn wanneer het op DNA aankomt. Volgens mij is het beter dat de "doorsnee burger" in onwetendheid blijft over deze materie.

Heel wat mensen krijgen dagelijks te kampen met angst en stress. Dit komt mede door alle regels die ons opgelegd worden. Constant wordt men, rechtstreeks of onrechtstreeks, verplicht om binnen bepaalde patronen te leven. Het verkrijgen van informatie over ons DNA gaat dit fenomeen alleen maar versterken. Men gaat de burgers op deze manier nog meer schrik aanjagen, ditmaal door te zeggen dat men X% kans heeft op een bepaalde aandoening. En u weet even goed als ik: mensen in angst, dat zorgt voor problemen.