Wat motiveert me om mijn DNA-gegevens te delen of wat houdt me tegen om dit te doen? Waarom?

Ik zou mijn DNA-gegevens niet willen delen zodat buitenstaanders hier geen misbruik van kunnen maken.

Als er een DNA-databank zou komen en er geen duidelijke richtlijnen zijn over het gebruik hiervan, kan er misbruik van gemaakt worden. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen worden doorverkocht aan bedrijven die je DNA gebruiken voor gerichte reclame of hun eigen wetenschappelijk onderzoek. Daarom vind ik dat DNA-gegevens alleen gedeeld of verzameld mogen worden met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Indien dit niet zo is, is dit een inbreuk op de privacy en zou het als een strafbaar feit moeten beschouwd worden.