Hoe wordt DNA gebruikt in jouw ideale maatschappij? Welke toepassingen moeten vermeden worden? Waarom?

In mijn ideale maatschappij kan DNA enkel gebruikt worden voor misdaadbestrijding en medische doeleinden. Zo kan de maatschappij sterk evolueren en fouten in het rechtssysteem vermijden.

Indien we erin slagen om op de juiste manier met DNA-gegevens om te gaan, denk ik dat we hier veel voordelen uit kunnen halen. Ziektes die voorlopig nog ongeneeslijk zijn, kunnen verder onderzocht worden. Zo kan de wetenschap de nodige medicatie ontwikkelen. DNA-gegevens mogen tijdens deze onderzoeken zeker niet aan het licht komen voor de gewone burgers. Er moeten op voorhand strikte regels worden vastgelegd wat betreft de beveiliging van DNA-gegevens in een databank. Daarnaast moet een burger altijd het recht hebben om het gebruik van zijn DNA in medische onderzoeken te weigeren. DNA-gegevens zouden ook gebruikt kunnen worden in misdaadbestrijding. De bewijzen worden veel correcter en moeilijker te vervalsen. Hierdoor zullen er meer en meer fouten in het rechtssysteem verdwijnen. In een lopend onderzoek zouden dan wel op bevel van de rechter DNA-gegevens kunnen worden opgevraagd voor het onderzoek.